Saler


Mr.Thanh

Mobile:0936320786

Yahoo:camerazeus02

Ms.Dieu

Mobile:0904867738

Yahoo:camerazeus

banner
Sản phẩm mới
1,830,000 Miễn phí vận chuyển
KCE - SPI1224
2,300,000 Miễn phí vận chuyển
KCE-DI1224
3,500,000 Miễn phí vận chuyển
KCE-SDTI1230D
2,254,000 Miễn phí vận chuyển
KCE-SBI1224SCB
2,690,000 Miễn phí vận chuyển
KCE-SBI1254SCB
3,500,000 Miễn phí vận chuyển
KCE-IR121SCB
14,900,000 Miễn phí vận chuyển
KCE-SPD120P
16,800,000 Miễn phí vận chuyển
KCE-SPD120M
6,860,000 Miễn phí vận chuyển
KCE-K1200
5,218,000 Miễn phí vận chuyển
K5-P400
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
K5-P800
12,525,000 Miễn phí vận chuyển
K5-P1600
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
K4-P400
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
K4-P800
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
K4-P1600
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
KCE-SPTI6024
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
KCE-SBTI6024
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
KCE-SBTI6048CB
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
KHD-400
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
KHD-800
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
KHD-1600
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu 16 kênh Full channel 960H
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Cảm biến hình ảnh: 1/3” 1.3 Megapixel Aptina CMOS
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu 4 kênh Full channel 960H
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Độ phân giải cao: 600 TV Lines Ống kính: Tùy chọn (f=4,6,8,12mm)/F1.2...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Độ phân giải cao:600TV Lines. Ống kính: Tùy chọn (f=4,6,8,12mm)/F1.2...