Saler


Mr.Thanh

Mobile:0936320786

Yahoo:camerazeus02

Ms.Dieu

Mobile:0904867738

Yahoo:camerazeus

Tổng Đài Điện Thoại

Anniversary Flowers
Tổng Đài Điện Thoại
Sort By:
Show:
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tổng đài dung lượng 03 trung kế 08 máy nhánh...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số gọi đến trên các card...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
• Tổng đài 16 trung kế-144 máy nhánh. •...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
• Tổng đài 16 trung kế-160 máy nhánh. • Khả năng mở rộng đến 1032...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
• Tổng đài 16 trung kế-176 máy nhánh. • Khả năng mở rộng: đến 1032...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
• Tổng đài 16 trung kế-192 máy nhánh. • Khả năng mở rộng đến 1032...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
• Tổng đài 16 trung kế-208 máy nhánh. • Khả năng mở rộng đến 1032...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Khung chính tổng đài IP-PBX. Khả năng mở rộng: 08 trung kế -...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Hộp thư thoại gồm 62 hộp thư, lưu tin nhắn 4...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
CÁC CARD DÙNG CHO TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA/KX-TDE
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
8 trung kế, màn hình hiển thị 1 dòng, dùng cho tổng đài...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
24 trung kế, màn hình LCD hiển thị 3 dòng
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Bàn lập trình tổng đài 24 trung kế, màn hình hiển thị 3...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Bàn giám sát cuộc gọi 60 máy nhánh, dùng cho tổng đài KX-TDA...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 03 trung kế- 08 máy nhánh Khả năng mở rộng tối...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tổng đài tích hợp sẵn tính năng hiển thị...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số điện thoại đến máy nhánh...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tích hợp sẵn tính năng hiển thị số điện thoại đến máy nhánh...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Tổng đài điện thoại Analog, tổng đài IP, IP Softphone, Wireless LAN, PoE...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Cấu hình: 3 trung kế - 8 máy nhánh số (dùng được cho...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Các card mở rộng dùng cho tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO