Saler


Mr.Thanh

Mobile:0936320786

Yahoo:camerazeus02

Ms.Dieu

Mobile:0904867738

Yahoo:camerazeus

Đầu Ghi Hình VANTECH

Anniversary Flowers
Đầu Ghi Hình VANTECH
Sort By:
Show:
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh chuẩn CIF tiết kiệm hiệu...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ giám sát trực tiếp với chế độ hiển thị SXGA (1280x1024)...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh full D1. Hỗ trợ chuẩn...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ giám sát thời gian thực cho 4 Camera sử dụng công...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh Hỗ trợ giám sát trực...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh chuẩn 2CIF Chế độ ghi...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh full D1 Hỗ trợ đa...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh chuẩn 2CIF Chế độ ghi...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh full D1 CPU Dual-core giúp...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh hỗ trợ công nghệ xử...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh chuẩn 2CIF Chế độ ghi...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh IP và 4 kênh Analog...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh IP và 16 kênh Analog...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình 16 kênh IP và 8 kênh Analog 2U hybird DVR...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ kết nối tối đa 128 Camera IP. Hỗ trợ nhiều thương...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh chuẩn 2CIF tiết kiệm chi...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ 4 kênh giám sát trực tiếp với độ phân giải 1080P ...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ giám sát trực tiếp lên đến 8 kênh với độ phân...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh hỗ trợ công nghệ xử...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh chuẩn CIF Hỗ trợ giám...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ giám sát trực tiếp lên đến 16 kênh với độ phân...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh chuẩn D1. CPU-Dual giúp tối...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Hỗ trợ giám sát trực tiếp lên đến 32 kênh với độ phân...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 32 kênh full D1. CPU Dual-core giúp...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh IP và 8 kênh Analog ...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình 16 kênh IP và 4 kênh Analog 2U hybird DVR...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Đầu ghi hình 16 kênh IP và 16 kênh Analog 2U hybird DVR...