Saler


Mr.Thanh

Mobile:0936320786

Yahoo:camerazeus02

Ms.Dieu

Mobile:0904867738

Yahoo:camerazeus

Bộ Lưu Điện

Anniversary Flowers
Bộ Lưu Điện
Sort By:
Show:
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Bộ lưu điện dự phòng cúp điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824,...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Bộ lưu điện dự phòng cúp điện dùng cho tổng đài KX-TDA600 ...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Bộ nguồn tập trung chuyên dụng, sử dụng cho 4 camera. Điệp áp...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Sử dụng cho 04 camera và 01 đầu ghi hình 04 kênh ...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dùng cho các máy có điện áp vào 5VDC như: Máy chấm công,...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dùng cho các máy có điện áp vào 12VDC như: Máy chấm công,...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Công suất 1.200W. Điện áp ngõ ra 220VAC
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Công suất cao đến 1.000W, 1.500VA, 220VAC Dạng sóng điện áp ngõ ra...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-32AH. Loại bình châm acid.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-50AH. Loại bình châm acid.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-65AH. Loại bình châm acid.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-80AH. Loại bình châm acid.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-120AH. Loại bình châm acid.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-200AH. Loại bình châm acid.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-45AH. Loại bình khô kín.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-65AH. Loại bình khô kín.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-65AH. Loại bình khô kín.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-90AH. Loại bình khô kín.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Bộ lưu điện dự phòng cúp điện dùng cho tổng đài Panasonic KX-TDA100D,...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Bộ lưu điện dự phòng cúp điện dùng cho tổng đài Hipath 1150,...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Bộ nguồn tập trung chuyên dụng, sử dụng cho 16 camera.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Sử dụng cho 16 camera và 01 đầu ghi hình 16 kênh ...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dùng cho các máy có điện áp vào 9VDC như: Máy chấm công,...
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Công suất 1.000W. Điện áp ngõ ra 220VAC
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Công suất 1.500W. Điện áp ngõ ra 220VAC.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-45AH. Loại bình châm acid.
Liên hệ Miễn phí vận chuyển
Dung lượng 12V-60AH. Loại bình châm acid.